סוף שבוע במנזר האחיות מציון בעין כרם עם ליאורה – ינואר 2019