סוף שבוע במנזר האחיות מציון בעין כרם עם ליאורה – יולי 2019